Youth Kids International (YKI) är en icke kommersiell, ideell organisation med uppdrag att arbeta för en förbättrad livssituation för de mest sårbara grupperna i samhället, nämligen barn, ungdomar och familjer.  YKI bildade 2001 och har arbetat i flera länder i Afrika. För närvarande är YKI registrerade i Ghana och Sydsudan. Huvudkontot finns i Sverige.

Styrelsen

Peter Allerberg

Ordförande

Robert Lomas

Sekreterare

Web / Foto

Christoffer Amalaha

Kassör

Please reload

Cosmos Laar

vice ordförande

Barbro Wallhäger

Vice Sekreterare

Ansvarig internationellt arbete 

Please reload

Johanna Forslund

Ordinarie styrelsemedlem

Therese Olsson

Ordinarie styrelsemedlem

Johanna Backman

Suppleant

David Juhlin Dannfelt

Suppleant

Please reload

adjungerande styrelseledamöter/konsulter

Hans Andersson

Rådgivare/konsult

Martin Banzaf

Rådgivare/Konsult

Anders Riedenfalk

Rådgivare/konsult

Avelino Androga Said

konsult Sydsudan

Please reload

ADRESS

 

Youth Kids International

Box 22

18322 Täby

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Instagram Basic Black