Youth Kids International (YKI) är en icke kommersiell, ideell organisation med uppdrag att arbeta för en förbättrad livssituation för de mest sårbara grupperna i samhället, nämligen barn, ungdomar och familjer.  YKI bildade 2001 och har arbetat i flera länder i Afrika. För närvarande är YKI registrerade i Ghana och Sydsudan. Huvudkontot finns i Sverige.

Styrelsen

Peter Allerberg

Ordförande

Sverige

Barbro Wallhäger

Sekreterare

Sverige

Christoffer Amalaha

Kassör

Sverige

Please reload

Avelino Androga Said

vice ordförande

Uganda

Hans Andersson

Vice Sekreterare

Sverige

Johanna Forslund

Vice Kassör

Sverige

Please reload

Övriga 

Cosmos Laar

Sverige

Martin Banzaf

Rådgivare/Konsult

Anders Riedenfalk

Rådgivare/konsult

Please reload

Ersättare

Robert Loomas

Sverige

Johanna Backman

Suppleant

David Juhlin Dannfelt

Suppleant

Please reload

Rådgivare

Sebastian Lourdudoss Sverige
Hassan Guyo, Sverige
Charlotte Andersson, Sverige

YKI styrelse Sydsudan

Enoch Tombe, Ordförande 
Emanuel Albino Yoasa, Sekreterare

YKI Styrelse Ghana

Baba Mbomba Benjamin
Bilaga Nbony