Youth Kids International (YKI) är en icke kommersiell, ideell organisation. Vårt uppdrag är att stärka och stimulera barnet, familjen och samhället till en förbättrad livssituation, för att barnen ska nå sin fulla potential i livet

Tidigare arbete

 

 

Youth Kids International (YKI) bildades 2001 av ett team internationella ledare och pedagoger. Syftet var att kvalitetssäkra och vidareutveckla utbildningsprogram och läromedel som vi varit med och utformat. YKI har utvecklat program för kapacitetsutveckling av ledare, mentorer och föräldrar i Kenya, Sydsudan, Sudan, Ghana, Uganda, Sydafrika, Egypten och Sverige. Det läromedel som YKI framställt har spridits och används i flera andra länder. Utgångspunkten har varit  i ett barnrätts-perspektiv och arbetet har förankrats i studier påvisande vikten av inkluderande av barn och föräldrar för varaktiga positiva samhällsförändringar. 

Styrelsen

Cosmos Laar

Ordförande

Robert Lomas

Sekreterare

Web / Foto

Therese Olsson

Kassör

Please reload

Barbro Wallhäger

Vice Sekreterare

Ansvarig internationellt arbete 

Johanna Forslund

Vice kassör

Ansvarig nationellt arbete

David Juhlin Dannfelt

Suppleant

Marknadsföring

Please reload

Johanna Backman

Suppleant

John Hellström

Suppleant

Anders Riedenfalk

Internationell konsult

Please reload

Internationella medarbetare

Avelino Androga Said

konsult Sydsudan

Anne Njenga

konsult Kenya

Please reload

Mustafa Maring

konsult Sydsudan

Jane Ndoi

konsult Kenya

Please reload

Margret Kabiru

konsult Kenya

Please reload

ADRESS

 

Youth Kids International

Box 55501

10204 Stockholm

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Instagram Basic Black