DSC_0549

YKIs Internationella och Nationella Program

Ghana

I Ghana arbetar YKI tillsammans med en skola utanför Ejura i Ashanti-regionen. Här vill vi bidra med undervisningsmaterial, hjälpa till att stödja undervisningen och även med den fortsatt utveckling av skolans fysiska miljö och lokaler.

Love & Peace (L&P), YKI:s partner i Syd-sudan håller på att utveckla ett familjecentrum i huvudstaden Juba. På familje- och resurs-centret utformar medlemmar i det civila samhället en miljö för stimulans och lärande anpassad efter barnets och familjens behov. Hela familjen träffas för samlärande, stimulans och lek. L&P familjecentrum kommer att bli ett modellcentrum för hela Syd-sudan.

Södra Sudan
Familjeprogram för integration

I Sverige arbetar YKI med programmet ”Familjer i samverkan för integration”. Programmet syftar till att förebygger utanförskap och segregation och har sin utgångspunkt i  att uppmuntra föräldrar att stimulera och utveckla barnets modersmål och stärka barnets kulturella identitet. Detta görs både i hemmet, förskolan och utifrån ett resurscenter. Ett välutvecklat modersmål gynnar andraspråks-inlärningen och föräldrarna blir delaktiga och uppskattade för något de redan behärskar. Det skapar förutsättningar för barnets och familjens integration i förskolan och samhället.