Modellprogram för samhällsutveckling och utbildning med fokus på barn och deras familjer

YKI har sedan förra hösten arbetat med att utveckla samarbete med International Aid Services, (IAS) Sydsudan. Vårt samarbeta med IAS beror på kontakt vi med Läkarmissionen med förfrågan om de hade möjlighet att sponsra uppdatering av YKI läromedel. Det krav de ställde var att vi samarbetar med IAS. Det var inte svårt eftersom vi tidigare arbetet med IAS och vi har ett stort förtroende för dem.

Resultatet av vårt samarbete är unikt och spännande. Det kommer att hjälpa många barn och deras föräldrar från några av de mest sårbara områdena och samhällen i världen.

YKI har undertecknat ett avtal med IAS och skrivit ett omfattande program. Genom samarbete med IAS blir YKI även förknippade med Läkarmissionen.

Tillsammans kan vi påverka några av de mest centrala områden som är viktiga för en persons existens, framtid, och överlevnad. Det gäller behov av rent vatten, hälsovård, sanitet, miljöfrågor, tillgång till elektricitet och utbildning.

IAS har arbetat i många år i flera länder Afrika och har stor erfarenhet av att borra brunnar, förse med rent vatten, hälsovård samt sanitet.

YKI har arbetat i många länder i Afrika Våra böcker och läroplaner för förskolor används i flera länder i Afrika både av privata och statliga förskolorna och utbildningar. YKI har även skrivit läromedel för föräldrar, lärare och ledare.

På läroplattformen kan vi undervisa, vägleda och samtala med barn, lärare, ledare och föräldrar. Vi börjar i de länder som är med i pilotprojektet och sedan kommer fler organisationer och skolor att får del av utbildningarna.

I programmet kommer vi även arbeta för miljöfrågor. I de samhällen vi planerar arbeta i tror vi att förnybar el, ger effektiva odlingsmöjligheter och internet och möjlighet till självförsörjning.

Vi är så glada över att många av de personer som vi arbetat med och känt i 30 till 35 år kommer att delta i programmet. Vi har även träffat nya personer med stor erfarenhet.

Vi anser att barnen och deras familjer är de bästa förändringsaktörer och kan påverka sin livssituation.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg