Glada nyheter

Arbetet med att anlägga en en brunn vid familjecentret i Juba i Södra Sudan har kunnat påbörjas. Brunnen bekostades av Kyrkornas secondhand i Täby

Utvalda inlägg
Senaste inlägg